Nowoczesny

taniec_nowoczesny_błonieTaniec nowoczesny to kierunek, który powstał w początkach XX wieku jako bunt przeciwko przestarzałemu baletowi klasycznemu i wszechobecnemu konserwatyzmowi w sztuce. Reformy dotyczące tańca zapoczątkowała Isadora Duncan, zrywając ze wszystkimi regułami tańca klasycznego, pokazując, że taniec może być nośnikiem treści nie tylko fantastycznych jak w balecie. Jej rewolucyjne występy często boso i do muzyki symfonicznej, w kostiumach przypominających antyczne tuniki spowodowały zainteresowanie nową formą wśród wielu twórców. Spowodowało to rozwój tańca który wyzbyty był ozdobników jakie spotykane były dotąd w balecie/tiulowe suknie tzw. paczki, baletki o usztywnionych noskach-pointy, często skrzydła u ramion mające dodać wrażenie lekkości i ulotności/. Nowi twórcy skupili się nad naturalnymi formami ruchu odrzucając wszystkie sztuczności baletu dziewiętnastowiecznego. Zwrócono się ku innym rodzajom sztuki tanecznej i stąd zaczęto czerpać nową filozofię /tańce dalekiego wschodu, Indie, tańce arabskie/ zarówno w samym kreowaniu ruchu jak i przekazywanej treści. Zaczęto tworzyć widowiska poruszające temat współczesnego człowieka.

Wśród wielu twórców tego kierunku wymienić należy Ruth Saint Denis, Martę Graham, Merce Cunninghama. W ten sposób zaczął kształtować się nowy pogląd nie tylko na taniec sceniczny ,ale na taniec w ogóle. Taniec stał się sztuką powszechną i dostępną. Dużą zasługa w tym rozpoczynającego karierę filmu, który upowszechniał taniec wśród szerokich mas odbiorców. Początek XX wieku to rozkwit wielu dziedzin tańca nie tylko scenicznego, ale przede wszystkim użytkowego. Wraz z rozwojem muzyki jazzowej powstawać zaczęły różnorodne, modne tańce robiące karierę światową, nierzadko trafiając wtórnie na sceny kabaretów czy teatrów. Taniec jazzowy przybrał również formę sceniczną i użytkową. Właśnie ta druga forma przyczyniła się do rozkwitu tańca na całym świecie. Prawdziwą rewolucją w dziedzinie rozwoju tańca była epoka Rock and rolla, która dała początek innym nowoczesnym kierunkom takim jak soul, funky, disco, break dance/B-boying/ i w końcu Hip hop z jego wieloma współczesnymi odmianami. Ostatecznie zdecydowano się nazywać TAŃCEM NOWOCZESNYM wszystkie gatunki , które powstały w początkach XX wieku i zapisały się trwale jako zapamiętana forma tańca. W Centrum Kultury od dwóch lat istnieje zespół młodych tancerek kształconych w technikach nowoczesnych/jazz, modern Graham, disco/. Grupa pod nazwą „New generation” prezentuje taniec nowoczesny w inscenizacjach tanecznych.

 • Sponsorzy

 • Kontakt

  Centrum Kultury w Błoniu
  ul. Jana Pawła II 1b, 05-870 Błonie
  tel. 22 752 63 00, fax 22 752 63 16

  e-mail: biuro@taniecblonie.pl
  www.centrumkultury.com.pl